2022-05-28

Kristaus Karaliaus katedra

 


Katedros vaizdas iš Katedros gatvės anuomet ir šiais laikais.
Senos foto šaltinis: https://aina.lt


   Istoriniai faktai:

"1902 m. inžinierius Nikolajus Andrejevas suprojektavo naują mūrinę bažnyčią, bet tik 1904 m. gautas valdžios leidimas statyti. Rusijos-Japonijos karas ir nederliaus metai statybą nutęsė. Ji pradėta 1908 m. Vėliau nutarta pirma pastatyti kleboniją ir įrengti laikiną koplyčią. Joje 1913 m. atlaikytos pirmosios pamaldos, paskirtas nuolatinis kunigas Jonas Maciejauskas.

   1914 m. bažnyčios sienos išmūrytos iki langų. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai statybines medžiagas konfiskavo. Po karo toje pačioje parapijoje atgauta pijorų bažnyčia, todėl naujoji toliau nestatyta.

   1926 m. Panevėžiui tapus vyskupijos centru, nutarta vietoj pradėtos mūryti bažnyčios pastatyti katedrą. Ją suprojektavo architektas Rytis Steikūnas ir inžinierius Aleksandras Gordevičius. Vyskupas Kazimieras Paltarokas paaukojo 1000, vyskupijos kunigai – apie 60 000 litų. Statybai vadovavo dekanas kanauninkas J. Maciejauskas, nuo 1928 m. – prelatas Pranciškus Strakšas (paskirtas katedros administratoriumi). 1930 m. kovo 4 d. Katedrą pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, šiai progai parašęs himną Kristui Karaliui (muziką sukūrė prelatas Teodoras Brazys).

   1931 m. pašventinti 4 varpai, įrengti 25 registrų vargonai. 1933 m. birželio 30 d. dar ne visai įrengtą katedrą konsekravo Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Sukurta skulptoriaus Juozo Zikaro Kristaus Karaliaus skulptūra. 19381939 m. dailininkas Povilas Puzinas su kitais išdekoravo katedros vidų. Vikaras Jonas Juodelis 1950 m. areštuotas, nuteistas kalėti (į Lietuvą grįžo 1956 m.)."

                                                                                                           vikipedijos


Katedros vaizdas nuo Stetiškių aerodromo pusės.
Foto iš skanuotos juostelės.
 
Katedros vargonai.
 Kelios žiemiškos 2022 metais darytos nuotraukos.

2022-05-20

1919.05.20 - Panevėžio atvadavimo diena

 

 

Nepriklausomybės kovas prisimenant. 

Liūdynės savanorių kapinaičių nuotraukos, fotografuotos 2013-2016 metai.


    Dar 1929 metais buvo išleista knygelė apie Panevėžio išvadavimo operaciją:


   Visa knygelė randasi čia: https://drive.google.com/file

 

 * * *

 

2022-05-19

Eisenos Respublikos gatvėje

 

Sena nuotrauka rasta knygelėje "Panevėžys" (1969 m. leidinys)
 

   Panevėžyje, Respublikos g. 14 esanti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tarybiniais metais atliko kariuomenės karininkų namų vaidmenį.
Čia savaitgaliais vykdavo šokiai, o laiks nuo laiko būdavo šarvojami žuvę karininkai. Viršutinėje nuotr. kaip tik ir užfiksuota laidojimo ceremonija šalia anuometinių karininkų namų.
  Senoji nuotrauka rasta fesbukinėje grupėje "Panevėžio krašto istorija".
 

Senoje nuotraukoje - "Šarūno" draugovės jūrų skautai.
 

Panevėžio vyskupijos eucharistinio vyrų kongreso eisena. 1937.06.19-20.
 

Senos foto iš epaveldas.lt

 

 

* * *
 


2022-05-18

PC "Klevas"

 

1993 m.
 

Rinkinys nuotraukų su tarybinių laikų pasididžiavimu ir traukos centru.

? m.
 
1985 m.
 

Senoji nuotrauka - Juozo Vaičekonio.

 

 * * *

 

2022-05-17

Renginiai stadione

 


Pradinių mokyklų sporto šventė. 1949 metai.


Mykolas Karka Panevėžio miesto dainų šventėje.

Panevėžio miesto dainų šventė. 1981 m.
 
Dviratininkų lenktynės. 1970 m.
G.Valiuškos foto.
 
Kaskadininkų pasirodymai.
 

Stadiono vaizdas iš "Velnio rato" atrakciono. 1972 m.

   
   Nei šių nuotraukų autorius, nei metai šio renginio nežinomi.
Labai panašu į kasmet anuomet rengiamą Vaikų ginimo dieną, vykdavusią tradiciškai birželio 1 d. (teko būnant darželinuku kartą sudalyvaut).  Kaip raktą datos atsekimui galima naudot Rotomsio (dabar Marijonų) gatvėje esančio namo stogo dangos keitimo laikotarpį:


"Aukštaitijos" stadionas XX am. pabaigoje.   Nuotraukų šaltiniai:
facebook.com
epaveldas.lt
 Asmeninės.

 

* * *