2022-05-31

PC "Klevas"

 

1993 m.
 

Rinkinys nuotraukų su tarybinių laikų pasididžiavimu ir traukos centru.

? m.
 
1985 m.
 

Senoji nuotrauka - Juozo Vaičekonio.


 

 * * *

 

2022-05-29

Eisenos Respublikos gatvėje

 

Sena nuotrauka rasta knygelėje "Panevėžys" (1969 m. leidinys)
 

   Panevėžyje, Respublikos g. 14 esanti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tarybiniais metais atliko kariuomenės karininkų namų vaidmenį.
Čia savaitgaliais vykdavo šokiai, o laiks nuo laiko būdavo šarvojami žuvę karininkai. Viršutinėje nuotr. kaip tik ir užfiksuota laidojimo ceremonija šalia anuometinių karininkų namų.
  Senoji nuotrauka iš Vitalijaus Gafurovo šeimos albumo.
 

Senoje nuotraukoje - "Šarūno" draugovės jūrų skautai.
 

Panevėžio vyskupijos eucharistinio vyrų kongreso eisena. 1937.06.19-20.
 

Senos foto iš epaveldas.lt

 

 

* * *
 


2022-05-20

1919.05.20 - Panevėžio atvadavimo diena

 

 

Nepriklausomybės kovas prisimenant. 

Liūdynės savanorių kapinaičių nuotraukos, fotografuotos 2013-2016 metai.


    Dar 1929 metais buvo išleista knygelė apie Panevėžio išvadavimo operaciją:


   Visa knygelė randasi čia: https://drive.google.com/file

 

 * * *

 

2022-05-17

Renginiai stadione

 


Pradinių mokyklų sporto šventė. 1949 metai.


Mykolas Karka Panevėžio miesto dainų šventėje.

Panevėžio miesto dainų šventė. 1981 m.
 
Dviratininkų lenktynės. 1970 m.
G.Valiuškos foto.
 
Kaskadininkų pasirodymai.
 

Stadiono vaizdas iš "Velnio rato" atrakciono. 1972 m.

   
   Nei šių nuotraukų autorius, nei metai šio renginio nežinomi.
Labai panašu į kasmet anuomet rengiamą Vaikų ginimo dieną, vykdavusią tradiciškai birželio 1 d. (teko būnant darželinuku kartą sudalyvaut).  Kaip raktą datos atsekimui galima naudot Rotomsio (dabar Marijonų) gatvėje esančio namo stogo dangos keitimo laikotarpį:


"Aukštaitijos" stadionas XX am. pabaigoje.   Nuotraukų šaltiniai:
facebook.com
epaveldas.lt
 Asmeninės.

 

* * *


2022-05-15

S.Montvilos teatras/Dramos teatras/Šaulių būstinė

 

Nuotraukoje gana turiningos istorijos pastatas - senasis Panevėžio teatras ir ne tik.
Foto iš https://www.bernardinai.lt


S.Montvila.

 

   "Pramonininkas ir filantropas Stanislovas Montvila perstatė Respublikos g. buvusias mielių ir spirito fabriko šaltkalvystės dirbtuves ir jose įrengė teatro salę.
   1913.12.19 teatro pastatas iškilmingai atidarytas ir padovanotas Panevėžio miesto bendruomenei vaidinimams ir muzikiniams vakarams rengti.
   1914 m. jame įrengtas ir kino teatras. Po Pirmojo pasaulinio karo pastatas iš S. Montvilos įpėdinių perimtas ir atiteko Švietimo ministerijai, kuri nuo 1924 m. pastatu leido naudotis Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio skyriui.
   1937.06.15 pastatas tapo Šaulių sąjungos nuosavybe. Čia buvo rengiami šventiniai vakarai, koncertai, paskaitos, rodomi gastroliuojančių teatrų spektakliai.
   1940 m. sovietinė valdžia Šaulių sąjungą uždarė, pastatą nacionalizavo ir paskyrė naujai įkurtam Panevėžio dramos teatrui, kuriame jis veikė 1940–1967 m. Šio pastato salėje suvaidinti teatrui šlovę Lietuvoje ir už jos ribų pelnę režisieriaus Juozo Miltinio sukurti spektakliai. 1951 m. pastate atliktas remontas: įrengta žiūrovų salės grindų nuožulni pakyla, vieta orkestrui, pristatyti nauji priestatai, įrengti grimo kambariai, kitos pagalbinės patalpos."


   šaltinis: https://paneveziokrastas.pavb.lt/objektai-faktai-zmones/panevezio-pastatai-kulturos-paveldo-objektai/senasis-panevezio-teatro-pastatas/


Nepilnas S.Montvilos pareiškimo vertimas:
"Garbingai pranešu, kad mano pastatysasis teatras paruoštas ir tinkamas veikti bendruomenės poreikiams ne vėliau 1913 metų lapkričio 30 dienos..."

Teatro atidarymo dienos renginių programa.

Teatro pastatas 1-ojo pasaulinio karo metais.

1923 m. pastato planas.

Teatro svečiai - karinis orkestras iš 8-jojo pėstininkų pulko (Šiauliai).

Kariai-savanoriai ir Šaulių sąjungos nariai prie vieno stalo teatro salėje.
1928 m. lapkritis.

Panevėžio pedagogai su meno ir kultūros draugijos „Aidas“ vaidintojų trupės „Šikšnosparnis“ artistais po spektaklio prie senojo Panevėžio teatro pastato. Grupinė nuotrauka. 1932 m.

Dokumentuotas teatro perdavimas Šaulių sąjungai.

   Po 1940 m. Lietuvos okupacijos buv. Šaulių sąjungos pastatas skiriamas Panevėžio dramos teatro įsikūrimui.

Iš laikraščio "Balsas", 1942 m.
 
Pastato fasadas 1951 m.

Panevėžio dramos teatro kolektyvas 1953 m.

Prie senojo teatro. 1954 m.

Scena ir žiūrovų salė.
 
Gėlynai priešais teatrą.
1955 m.
Buv. teatras po 1990 metų.


 

Žiūrint į vaizdų sugretinimą iškilo klausimas - kodėl senojo teatro pamatai daug aukštesniame lygyje nei šiais laikais? Susėdo į gruntą?
Sena foto iš knygos
"Seanasis Panevėžys".
"Panevėžio rytas".1994 m.