2022-05-12

Senoji Berčiūnų bažnyčia
   Buvo tokia, tik labai trumpai stovėjo...

Bažnyčios vieta maps.lt aeronuotraukoje.


Straipsniai iš karo metų spaudos.

  

Iš "Lietuvių enciklopėdijos".


 Skulptūra, vedanti link buvusios bažnyčios vietos (2013 m. nuotraukos).

Bažnyčios pamatai.
 Žalčių rojus.

 
* * *