2023-11-18

Iš "Savaitės" apie Panevėžį

 

   Straipsniai iš APK metais leisto savaitraščio "Savaitė", kuriuose yra paminėtas Panevėžys.


   Pilnus ano meto "Savaitės" numerius galima peržiūrėti čia:  
                                     https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003991751


* * *