2019-06-26

Vaivadų tankas

   1941 metų birželio 22 d. rytą Vokietijos kariuomenės daliniai plačiame ruože kirto TSRS, kurios sudėtin buvo įtraukta ir Lietuva, valstybinę sieną. Prasidėjo Vokietijos-Tarybų Sąjungos karas (1941-1945).
   Germanai Panevėžį pasiekė tų pačių metų birželio 26 dieną. Spėriai besitraukdami sovietai be kitko paliko ir tanką KV-1. Greičiausiai dėl techninio gedimo pastarasis liko stovėti netoli Vaivadų viaduko. Germanų kariams tai buvo puiki "dekoracija" pa(si)fotkinimui, ko pasekmėj turime labai svarbios istorinės vaizdo medžiagos :Įrašas padarytas naudojantis šiuo šaltiniu:
http://arecibo-camo.blogspot.com/2012/11/tankas-kv-1-panevezyje.html* * *