2020-01-15

J.Žitkaus kaimynystėje
      Prie fotografo Jono Žitkaus namo pastatytos "prielipos" kampas.
Vaizdas nuo P.Puzino gatvės pusės.


* * *