2022-10-24

Karinės paskirties statiniai Panevėžyje

 

 

   Ištrauka iš Nijolės Steponaitytės straipsnio "Karinės paskirties statiniai ir kompleksai Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei jų apylinkėse" (žurnalas "Žiemgala"):

 
* * *