2021-03-28

Prisimenant Ltn. Slavinską

 
    "1934 m. spalio 4 d. mokant naujokus šaudyti iš sunkiojo kulkosvaidžio, bet nesilaikant nustatytų saugumo reikalavimų, tepant vamzdį, pakėlus kulkosvaidžio dangtelį, netyčia iššovus buvo mirtinai sužeistas už keliolikos žingsnių pratyboms vadovavęs j. ltn. A.Slavinskas. Sužeidimas buvo toks sunkus, kad karininkas mirė, nespėjus jo nunešti į pulko ligoninę. Dėl šio tragiško įvykio pulke buvo atlikta keletas patikrinimų, sugriežtinti elgesio su šaunamaisiais ginklais reikalavimai ir kontrolė." - tokiomis žūties aplinkybėmis pasidalino kolega centaurus iš svetainės Militaria.lt forumo.


* * *


2021-03-26

Raudonos varpinės    


   Ištraukos iš vyskupo Kazimiero Paltaroko leistos knygelės "Panevėžio bažnyčios" (1936 m.)
Raudonai apvestos teksto dalys aktualios "Laiko smeigtukams", visa kita prieinama čia: panevezio-baznycios.htmlPanevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia nuo Senvagės pusės.

Viskas tas tas pats, tik iš arčiau.


* * *

2021-03-25

Truputis iš autobusų stoties gyvenimo Nuotrauka iš 1960 m. knygelės "Panevėžys".

 Vasara - kelionių metas.
Nuotrauka 1962 metų.

Buvo anuomet autobusas ir į Daugpilį (Latvija), išvykdavo 5:20 ryto :)

 Nuotrauka iš 1984 m. knygos "Panevėžys".

 Stotis iš 1990 m. knygelės.

Senos nuotraukos su tarybiniais karo lakūnais ir dabartinio vaizdo sugretinimas.
Pastatas nesikeičia jau 60 metų!  "Pagirtina" autentika, retas atvejis :DSena foto iš facebook/Rimvydo Mikutavičiaus.

  Akylesnis/-ė apatiniame naujos nuotraukos d.kampe įžiūrės ir naturalų (ne lgbtiq) bet kurio lietuviško miesto stoties atstovą - bulundį/karvelį. Labai jau įprastai naglai lindo man į kadrą, ir ne vienas kaip visada :D

Taip ir niuniavosi po visko ŽAS daina:
"Kuriame jis gyveno rajone?
Stotyje! Stotyje! Stotyje!"


Laiko tiltas - linkėjimai iš "Špunkos" balkonėlio.

Senos foto iš facebook, visa kita - Laiko smeigtukai :)

  Ne vienas naujokas laukia dirbtinų ir antikonstitucinių Lietuvos Respublikos piliečių judėjimo ir kitokių laisvių ribojimų pabaigos. Ateis diena, kai vėl be įtampos ir maskarado galėsiu užsukt "Špunkon" bokalui giros, alaus ar dar rimčiau (tipo ne vienas ir pavalgyt skaniai/originaliai).

   PAVASARIS vyksta visur, vienok...

   Ane, valdžioj esantys melagiai, vagiai, expertai-pasakoriai ir šiaip pindeminiai pederastai?
Kada bokalą padarysim kartu, nuskriaustieji jūs mūsų? Kada laisvai pasidalinsim savo mintimis, emocijomis, prisiminimais ir nuomonėmis paprastai taip, kaip ankščiau, prie vieno apskrito stalo matant ne tik viens kito akis?
A???* * *

2021-03-22

Kranto gatvėje   Nedidelė ekskursija laiku Kranto/Набережная/Kaiser Wilhelmstrasse gatve, viena iš seniausių naujajame Panevėžyje:


 Kranto g. atkarpa ties buvusia lenkų gimnazija.

 Pastatas kairėje - cariniu laikotarpiu pastatyta spirito varykla, vėliau tapusi Konservų fabriku. Dabar tai beveik apleistas pastatas, laukiantis rimto atnaujinimo.

  

Tarpukario Lietuvos laikotarpio nuotrauka.Vaizdas nuo fabriko į Šiaurės pusę.
1929 metai.

Sena foto iš aina.lt.


* * *

2021-03-21

Nemuno gatvėje   Nemuno g. tarybiniu laikotarpiu. Priekyje matome dar nebaigtas statybas Tulpių kvartale (kranas ties statomu trečiu 12-aukščiu ir jokio Prekybos centro).


 Čia 12-aukščiai jau visi, tik transporto mažokai buvo anuomet. Nors prierašas prie nuotraukos reiškė ką kitą:


   Senos nuotraukos rastos knygoje (ačiū bičiuliui Sierui) "Gamyba Panevėžyje 1940-1990 metais", kitkas padaryta naujoko.


Sena foto - iš facebook'o.


* * *

2021-03-20

Nukentėjusios Pajuosčio kareivinės

 

   
   1941 m. vasara. Kareivinių pastato langai išdaužyti, centrinė dalis paliesta gaisro. Vaizdas nuo placo/pirties pusės.
   Šalia karo pradžioje palikto tarybinio bombonešio SB-2 vaikštinėja vokiečių kariai.

Foto iš ebay.de


   Daugiau šia tema galima sužinoti čia:


* * *


2021-03-14

Taip žmonės gyveno. IX

 

Pavasaris Panevėžio poilsio ir kultūros parke
* * *

Anuomet bet kokį posėdį galėjai padaryt iškilmingu ir veiksmą perkelt gamton :)


Kaip anuomet sakydavo:"Balius baigtas, k... - namo!" :D

* * *

   Senosios lietuviškos tradicijos niekur nedingo ir blokiniuose namuose apsigyvenusių naujakurių tarpe.
   Nesvarbu, ar tai buvo vestuvės, ar tai buvo laidotuvės - viskas vyko iš tų namų ir kolektyvinio dalyvavimo būdu. 
* * *

    Pabaigai -  retas kadras iš dar nesudegusios ir neįgriuvusio Nevėžninkų koplyčios stogo su anuomet dar buvusia freska.* * *

  
   Žinot, kodėl "Laiko smeigtukai" turi vertę? Todėl, kad neturi laiko sąvokos ribų.

   Išoriniame žmogaus Pasaulyje su savo santvarkom, vertybėm, ir panašiai yra Laikas, kuris atsispindi per jo atliekamą darbą, gautus vaisius ir kūno "sąnaudas". Ne be reikalo kapuose pilna antkapių su gimimo ir mirties datomis.

  Visa tai tikra ir galioja išoriniam žmogaus gyvenimui ir nebūtinai atitinka vidinio/subjektyvaus Pasaulio nugyvenimui. Vidinis kiekvieno žmogaus Pasaulis yra ir jis tikras.

   Patys pastebėkite savyje, kad bet kurią akimirką savo prisiminimuose galite persikelt ne tik praeitin, bet ir į kitą geografinę vietą.
Ir tam prireiks tik keletos išorinio Laiko sekundžių :O

   Kažkas ilgai stebėjęs gamtą padarė išvadą - Žemėje iš visų gyvių tik žmonės gali turėti vidinį/subjektyvų pasaulį.
   Intelektu, jausmais, instinktais gali "pasigirt" ir gyvuliai, ką galime stebėt visuotinos info sklaidos laikais.

  Mes gi kitokie :)

Ačiū už dėmesį


* * *