2021-03-14

Taip žmonės gyveno. IX

 

Pavasaris Panevėžio poilsio ir kultūros parke
* * *

Anuomet bet kokį posėdį galėjai padaryt iškilmingu ir veiksmą perkelt gamton :)


Kaip anuomet sakydavo:"Balius baigtas, k... - namo!" :D

* * *

   Senosios lietuviškos tradicijos niekur nedingo ir blokiniuose namuose apsigyvenusių naujakurių tarpe.
   Nesvarbu, ar tai buvo vestuvės, ar tai buvo laidotuvės - viskas vyko iš tų namų ir kolektyvinio dalyvavimo būdu. 
* * *

    Pabaigai -  retas kadras iš dar nesudegusios ir neįgriuvusio Nevėžninkų koplyčios stogo su anuomet dar buvusia freska.* * *

  
   Žinot, kodėl "Laiko smeigtukai" turi vertę? Todėl, kad neturi laiko sąvokos ribų.

   Išoriniame žmogaus Pasaulyje su savo santvarkom, vertybėm, ir panašiai yra Laikas, kuris atsispindi per jo atliekamą darbą, gautus vaisius ir kūno "sąnaudas". Ne be reikalo kapuose pilna antkapių su gimimo ir mirties datomis.

  Visa tai tikra ir galioja išoriniam žmogaus gyvenimui ir nebūtinai atitinka vidinio/subjektyvaus Pasaulio nugyvenimui. Vidinis kiekvieno žmogaus Pasaulis yra ir jis tikras.

   Patys pastebėkite savyje, kad bet kurią akimirką savo prisiminimuose galite persikelt ne tik praeitin, bet ir į kitą geografinę vietą.
Ir tam prireiks tik keletos išorinio Laiko sekundžių :O

   Kažkas ilgai stebėjęs gamtą padarė išvadą - Žemėje iš visų gyvių tik žmonės gali turėti vidinį/subjektyvų pasaulį.
   Intelektu, jausmais, instinktais gali "pasigirt" ir gyvuliai, ką galime stebėt visuotinos info sklaidos laikais.

  Mes gi kitokie :)

Ačiū už dėmesį


* * *