2023-07-07

Prisimenant Ltn. Slavinską

 


    "1934 m. spalio 4 d. mokant naujokus šaudyti iš sunkiojo kulkosvaidžio, bet nesilaikant nustatytų saugumo reikalavimų, tepant vamzdį, pakėlus kulkosvaidžio dangtelį, netyčia iššovus buvo mirtinai sužeistas už keliolikos žingsnių pratyboms vadovavęs j. ltn. A.Slavinskas. Sužeidimas buvo toks sunkus, kad karininkas mirė, nespėjus jo nunešti į pulko ligoninę. Dėl šio tragiško įvykio pulke buvo atlikta keletas patikrinimų, sugriežtinti elgesio su šaunamaisiais ginklais reikalavimai ir kontrolė."
   Iš G.Surgailio knygos "Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas" (2016 m.)


* * *