2019-03-19

Panevėžys aus der Vogelschau
   Trys kadrai, daryti skirtingu metu, bet ta pačia kryptimi ir iš maždaug tos pačios vietos:


 1916 m.

1938 m. 

2011 m.* * *