2022-04-24

Geležinkelio stotis

   Nedidelė foto ekskursija į Panevėžio plataus ir siauro geležinkelių stoties istoriją.


 Stotis 1-ojo Pasaulinio karo metais.


 1 PK laikotarpis.


1 PK laikotarpis. Germanų kariai šalia vagono Panevėžyje.


Stotis tarpukario Lietuvoje.  Stotis tarpukario Lietuvoje. Į Panevėžį geležinkeliu atkeliavo anuometinės Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.Aikštė priešais geležinkelio stotį.


Pokarinė stoties nuotraukos.
Naujai atstatyto siaurojo geležinkelio stotis žiemą.
   Nuotraukų šaltiniai:* * *