2020-10-09

Taip žmonės gyveno. III


"Oi liux liux,
Oi liux tavo pimpaliux.."


* * *


* * *
* * *