2019-03-08

Gelž. tiltas Bernatoniuose
2013 m. darytos nuotraukos su nebenaudojamu siaurojo geležinkelio tiltu šalia Bernatonių gyvenvietės.

 Sanžilės kanalas dabar ir tarpukariu.Psl. iš brošiūros "XX am. pirmos pusės statiniai paveldo objektai Panevezio rajone"


 O čia ir žemiau šviežiai (2019 m.vasaris) darytos nuotraukos.* * *