2020-05-08

Panevėžio pradžios mokykla Nr.3

   Dar galima būtų pridėt, kad ten nuo 1935 m.veikė 1-oji aštuonmetė mokykla, Pionierių namai, o dabar - Panevėžio Pradinė mokykla.
  Iš mokyklos istorijos:
"1935 metais buvo baigta statyti tuo laiku labai didinga, tvirta, erdvi ir šviesi mūrinė mokykla. Mokyklos projektą ir planus sudarė miesto inžinierius A.Gargasas. Jos vedėju paskirtas P.Bliumas, o su juo kartu darbą pradėjo nedidelis pradinių klasių mokytojų kolektyvas:
P.Bielinienė, St.Milvydaitė, Meškelytė, Jonaitienė, K.Juozas, V.Žukauskienė.Buvo 10 klasių komplektų, 500 mokinių.

1935 m. šioje mokykloje lankėsi Feliksas Vaitkus, JAV lietuvių lakūnas, lėktuvu "Lituanika" perskridęs Atlantą, bandęs pakartoti Dariaus ir Girėno skydį.
· Nuo 1939 metų kovo mėnesio, kai vokiečiai okupavo Klaipėdą, iki rudens į šią mokyklą buvo perkeltas Klaipėdos pedagoginis institutas.
· Per karą čia buvo ligoninė.
· 1943 metais mokykla perkeliama į Ramygalos gatvę (vedėjas P.Bliumas).
· 1944 m. Rugpjūčio 10 d. mokyklos vedėju paskirtas Vladas Skurkis. Mokykloje dirbo aštuoni mokytojai, buvo 300 mokinių.
· 1945 metais mokyklai gražintos patalpos. Joje mokėsi 360 mokinių, dirbo dešimt mokytojų.
· 1946 metais mokykloje veikė ir Panevėžio suaugusiųjų gimnazija.
· 1949 metais mokyklos direktore tampa V.Papinigienė.
· 1952-71 metais mokyklos direktorius J.Skiauteris apdovanotas Lenino ordinu. „Minties“ ir „Vagos“ leidyklos išleido šias J.Skiauterio knygas: „Mokytojai ir mokiniai“, „Rugsėjo pirmoji“, „Apie tėvų ir vaikų santykius“, „Mokykla ir šeima“, „Kelias į šeimos laimę“, „Apie drausmingumo ugdymą šeimoje“, „Būk vyras“ (bendraautorius).
· 1959 metais pradinė mokykla išplečiama iki septynmetės.
· 1962 metais mokykla reorganizuota į aštuonmetę.
· 1965 metais pastatytas mokyklos priestatas.
· 1965 metais mokykla dalyvavo LŪP parodoje Maskvoje. Tema: „Tvirtos ir gilios žinios – bendras mokyklos, šeimos ir visuomenės reikalas“. Įvertinimas – bronzos medalis.
· 1968 metais mokykla vėl dalyvavao LŪP parodoje Maskvoje. Tema: „Mokyklos pionierių veikla“. Apdovanota bronzos medaliu.
· 1968 metais RMTI, skleisdamas gerąjq aštuonmetės mokyklos patirtį visoje respublikoje, išleido atskirą leidinį.
· Mokykloje dirbo mokytojai – poetai: P.Zablockas ir St.Baleišienė.
· 1972-81 metais mokyklos direktorė buvo Izabelė Banienė.
.  Nuo 1980 m. mokykloje veikė pionierių namai, vakarinė mokykla, mokyklų filmoteka, moksleivių namai.
· 1980-1981 metais mokykloje buvo 12 klasių, mokėsi apie 370 mokinių.
· 1981 metų pavasarį aštuonmetė mokykla buvo panaikinta.
· Nuo 1981 metų mokykloje veikė Pionierių namai, Vakarinė mokykla, Mokyklų filmoteka, Moksleivių namai.
· 1990 metais atkurta pradinė mokykla. Direktorė Rita Charisova. Mokykloje buvo 14 klasių komplektų, mokėsi 304 mokiniai, dirbo 26 pedagogai.* * *