2022-01-11

Pokarinis Panevėžys

 

   
   Nedidelio formato nuotraukos be metrikų, parinktos iš šitos krūvelės.
Ne visos fotografuotos vietos man atpažįstamos.

?

?

?

Mergaičių gimnazija.

?

Nevėžis šalia Skaistakalnio parko?

Nevėžis prie A.Jakšto g.?

Čia ir žemiau - A.Jakšto gatvė.
   Pėsčiųjų lieptas A.Jakšto g. Po 195? m. jo vietoje buvo pastatytas mums jau gerai pažįstamas gelžbetoninis tiltas.

   A.Jakšto g. Tolumoje, už Senvagės, matosi kraštiniai anuometinės Lenino aikštės pastatai.

Senvagė su konservų fabriku.

   Fontanėlis prie dabart. Sporto mokyklos.

 ?

* * *