2023-08-13

"Puntukas""Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčios,
Ir sudaužyti norėjęs Anykščių bažnyčios..."


                                                                                                    (A.Baranausko "Anykščių šilelis")   Nedidelis fotopasakojimas apie vieną iš didesnių Lietuvos "gamtos stebuklų", žmonių dėka virtusiu išskirtiniu paminkliniu akmeniu:


   1943 m. skulptorius Bronius Punzius Puntuko akmenyje iškalė legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefus bei jų testamento Tautai žodžius.
   Darbas trūko 6 mėnesius ir buvo skirtas rekordinio skrydžio "Lituanica" lėktuvu 10-mečio paminėjimui:

Atvirukas. 1975 m.
Fotografavo O.Sedelskytė

Atvirukas. 196? m.
Fotografavo Z.Kazėnas

Autorinės foto. 2017 m.
* * *


2023-08-01

Kalendorius rugpjūčiui

 

Tiltas per Nevėžį šalia Berčiūnų. XX am. antra pusė.
Kairiau matosi senojo tilto atrama.


* * *