2020-05-12

Prie Sporto mokyklos   Truputis info iš wiki:  "Panevėžio internatinė sporto mokykla, Panevėžio sporto mokykla-internatas – vidurinė internatinė sporto mokykla (ISM), 19651989 m. veikusi Panevėžyje, Liepų al. 4. Joje kartu su bendrojo lavinimo dalykais buvo vedamos ir įvairių sporto šakų pamokos, klasės buvo komplektuojamos moksleiviais iš visos Lietuvos."
  
Pastatas statytas tarpukariu, ilgą laiką ten veikė bendro pobūdžio mokykla:


Mokyklos pastatas 1943 ir 2011 metais.

   Panevėžio sporto internatinės mokyklos 11-os klasės moksleiviai su tėvais ir mokytoja Irena Smilgaite prie skulpt. Kazimiero Kisielio skulptūros „Žemė -Motina - Taika“. Grupinė nuotrauka/ Irena Smilgaitė .1983.06.18

 

Tas pats paminklas kiek kitu kampu.

 Kas/kur/kaip nežinoma.
Foto iš asm.kolekcijos.


* * *

2020-05-08

Panevėžio pradžios mokykla Nr.3

   Dar galima būtų pridėt, kad ten nuo 1935 m.veikė 1-oji aštuonmetė mokykla, Pionierių namai, o dabar - Panevėžio Pradinė mokykla.
  Iš mokyklos istorijos:
"1935 metais buvo baigta statyti tuo laiku labai didinga, tvirta, erdvi ir šviesi mūrinė mokykla. Mokyklos projektą ir planus sudarė miesto inžinierius A.Gargasas. Jos vedėju paskirtas P.Bliumas, o su juo kartu darbą pradėjo nedidelis pradinių klasių mokytojų kolektyvas:
P.Bielinienė, St.Milvydaitė, Meškelytė, Jonaitienė, K.Juozas, V.Žukauskienė.Buvo 10 klasių komplektų, 500 mokinių.

1935 m. šioje mokykloje lankėsi Feliksas Vaitkus, JAV lietuvių lakūnas, lėktuvu "Lituanika" perskridęs Atlantą, bandęs pakartoti Dariaus ir Girėno skydį.
· Nuo 1939 metų kovo mėnesio, kai vokiečiai okupavo Klaipėdą, iki rudens į šią mokyklą buvo perkeltas Klaipėdos pedagoginis institutas.
· Per karą čia buvo ligoninė.
· 1943 metais mokykla perkeliama į Ramygalos gatvę (vedėjas P.Bliumas).
· 1944 m. Rugpjūčio 10 d. mokyklos vedėju paskirtas Vladas Skurkis. Mokykloje dirbo aštuoni mokytojai, buvo 300 mokinių.
· 1945 metais mokyklai gražintos patalpos. Joje mokėsi 360 mokinių, dirbo dešimt mokytojų.
· 1946 metais mokykloje veikė ir Panevėžio suaugusiųjų gimnazija.
· 1949 metais mokyklos direktore tampa V.Papinigienė.
· 1952-71 metais mokyklos direktorius J.Skiauteris apdovanotas Lenino ordinu. „Minties“ ir „Vagos“ leidyklos išleido šias J.Skiauterio knygas: „Mokytojai ir mokiniai“, „Rugsėjo pirmoji“, „Apie tėvų ir vaikų santykius“, „Mokykla ir šeima“, „Kelias į šeimos laimę“, „Apie drausmingumo ugdymą šeimoje“, „Būk vyras“ (bendraautorius).
· 1959 metais pradinė mokykla išplečiama iki septynmetės.
· 1962 metais mokykla reorganizuota į aštuonmetę.
· 1965 metais pastatytas mokyklos priestatas.
· 1965 metais mokykla dalyvavo LŪP parodoje Maskvoje. Tema: „Tvirtos ir gilios žinios – bendras mokyklos, šeimos ir visuomenės reikalas“. Įvertinimas – bronzos medalis.
· 1968 metais mokykla vėl dalyvavao LŪP parodoje Maskvoje. Tema: „Mokyklos pionierių veikla“. Apdovanota bronzos medaliu.
· 1968 metais RMTI, skleisdamas gerąjq aštuonmetės mokyklos patirtį visoje respublikoje, išleido atskirą leidinį.
· Mokykloje dirbo mokytojai – poetai: P.Zablockas ir St.Baleišienė.
· 1972-81 metais mokyklos direktorė buvo Izabelė Banienė.
.  Nuo 1980 m. mokykloje veikė pionierių namai, vakarinė mokykla, mokyklų filmoteka, moksleivių namai.
· 1980-1981 metais mokykloje buvo 12 klasių, mokėsi apie 370 mokinių.
· 1981 metų pavasarį aštuonmetė mokykla buvo panaikinta.
· Nuo 1981 metų mokykloje veikė Pionierių namai, Vakarinė mokykla, Mokyklų filmoteka, Moksleivių namai.
· 1990 metais atkurta pradinė mokykla. Direktorė Rita Charisova. Mokykloje buvo 14 klasių komplektų, mokėsi 304 mokiniai, dirbo 26 pedagogai.* * *


2020-05-01

Kalendorius GegužeiNevėžis ties Taikos al.


* * *