2023-06-07

Gedimino/Komunarų/Savanorių aikštė
    Mano žiniomis, aikštė pradėjo formuotis po 1-ojo Pasaulinio karo, kada toje vietoje masiškai išdegė ten buvęs žydų kvartalas ("Slobodka"):

Iš leidinio "Panevėžio kalendorius 1914 metams"


Ankstyvojo tarpukario aeronuotrauka su besiformuojančios aikštės vaizdu.Metai nežinomi.


 1960 m.


 1969 m.


 1969 m.


1969 m.

2018 m.* * *

   2022 metų pabaigoje aprašomą aikštę palietė esminiai pokyčiai - čia prasidėjo naujos Panevėžio autobusų stoties statyba. Iš esmės Savanorių a. kaipo tokia prarado savo paskirtį:* * *