2021-11-17

Gamykla "Ekranas"    Buvo tokia mūsų mieste. Viena iš didžiausių...

Foto iš knygos "Ekranas 1962-2002".

Nuotrauka iš gamyklos laikraštuko "Ekranietis"(1992).


* * *


 Pirmųjų pamatų vieta - prie Nevėžio.
Statybų pradžia - 195? metais.

  
Pirmieji objektai: vandenilio stotis, azoto ir deguonies kompresorinė, pirmasis stiklo cechas.

 Pirmojo stiklo cecho atrama.

 Statomas pirmasis stiklo cechas.

 Išcentrinės mašinos pamatai.

Darbų vykdytojas A.Pavalkis.Pirmojo stiklo cecho statybos į pabaigą.

Pirmas iš dešinės - ilgalaikis "Ekrano" gamyklos direktorius Vincentas Navickas.
* * *

Kineskopų gamybos ir kontrolės įranga.
* * *

Gamyklos produkcijos paroda, surengta "Ekrano" dvidešimtmečio proga, berods, J.Miltinio dramos teatro vestibiulyje.* * *

 Antrojo stiklo cecho griovimas 2017 metais.Po visko liko graži plika aikštelė.


* * *