2022-09-03

Antikarinis. Trumpas. Tikras

    Iš drono nufilmuotas dviejų Ukr karių likimas tikro karo metu.
"Bayraktarų" anie pritrūko ar sveiko proto politikieriams?* * *