2019-01-10

Geležinkelio stotis

   Nedidelė foto ekskursija į Panevėžio plataus ir siauro geležinkelių stoties istoriją.


 Stotis 1-ojo Pasaulinio karo metais.


 1 PK laikotarpis.


1 PK laikotarpis. Germanų kariai šalia vagono Panevėžyje.


 Stotis tarpukario Lietuvoje.


  Stotis tarpukario Lietuvoje. Į Panevėžį geležinkeliu atkeliavo anuometinės Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.


Aikštė priešais geležinkelio stotį.


Pokarinė stoties nuotrauka.Naujai atstatyto siaurojo geležinkelio stotis žiemą.
   Nuotraukų šaltiniai:
* * *